Kas sinu metsas asub?

1 küsimus 4 vastust

Vääriselupaik

Vääriselupaik (VEP) on ala, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Andmed Keskkonnaregistrist.

Natura ala

Looduskaitseliste piirangutega ala. Andmed Keskkonnaregistrist.

pühapaik

Looduslike pühapaikade seas on enam kui 1100 erinevat kultuurimälestist, pärandkultuuriobjekti, ristipuud ja kohapärimuse ala. Andmed Maa-ametist.

potentsiaalne VEP

Ala, kus FSC sertifitseeritud puidu müümisel võib tekkida probleeme seoses potentsiaalse vääriselupaiga nimistusse kuulumisega.

Kontrolli oma infosüsteemis

Kasuta meie teenuse liidestusprogrammi, et kontrolli teostada automaatselt oma metsaporgrammis või veebilehel.

KONTAKT

Lisainfo
Deskis OÜ
(+372) 5568 3266