Kas sinu metsas asub?

1 küsimus 4 vastust

Vääriselupaik

Vääriselupaik (VEP) on ala, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Andmeid uuendatakse Keskkonnaregistrist igaöiselt.

Natura metsaelupaik

Natura linnu- või loodusalal asuv metsaelupaik. Andmeid uuendatakse Keskkonnaregistrist kord kuus.

pühapaik

Looduslike pühapaikade seas on enam kui 1100 erinevat kultuurimälestist, pärandkultuuriobjekti, ristipuud ja kohapärimuse ala. Teenus kontrollib pühapaiga ala koos puhvertsooniga. Andmed pärinevad SA Hiite Maja looduslike pühapaikade kaardikihilt(11.2020).

potentsiaalne VEP

Ala, kus FSC sertifitseeritud puidu müümisel võib tekkida probleeme seoses potentsiaalse vääriselupaiga nimistusse kuulumisega. Andmete allikas on Eestimaa Looduse Fond, FSC Eesti Metsaregister. Andmeid uuendatakse siis, kui FSC Eesti poolt tulevad uued andmed.

Kontrolli oma infosüsteemis

Kasuta meie teenuse liidestusprogrammi, et kontrolli teostada automaatselt oma metsaporgrammis või veebilehel.

KONTAKT

Lisainfo
Deskis OÜ
(+372) 5568 3266